La metodología del Centre d’Innovació Socialciber està basada en la complementació d’un programa formatiu adaptat al sector d’origen del professional i, l’acompanyament d’aquest i/o del seu projecte a través de sessions de coaching o mentoring respectivament.

workshop

El taller formatiu  permet dotar de coneixements i habilitats als professionals per identificar les transicions del sistema del que formen part. L’objectiu és capacitar-los per poder integrar-se i realitzar-se en aquest sistema canviant, i poder influir com agents claus de canvi.