Talent emprenedor

A més a més d’identificar el talent emprenedor dins i fora de les pròpies organitzacions, els dotem de les habilitats i coneixements necessaris que afavoreixin la generació de projectes d’Emprenedoria d’Impacte.

Generem idees innovadores

Des del Centre d’Innovació aportem l’entorn adequat, la xarxa, la formació i l’acompanyament ‘biMentoring’ (sènior i junior) que permet, l’aflorament del talent latent i la generació d’idees innovadores que permetin transformar les pròpies organitzacions o la creació de nous projectes.