La NOSTRA MISSIÓ és identificar talent per transformar idees, dins l’àmbit Salut, Social i les Smart Cities, en empreses sostenibles que generin productes i serveis per a la Societat.

Els OBJECTIUS del nostre Centre d’Innovació i Emprenedoria són facilitar les condicions per què les idees es converteixin en projectes empresarials reals. I crear un ecosistema actiu d’empreses que col·laborin i proporcionin respostes a les necessites actuals i futures amb un clar retorn a la societat.